Zašto je VERACITY test najbolji izbor za trudnice i ljekare?

2

Delikatno vrijeme trudnoće je period kada svoje zdravlje i zdravlje svog nerođenog djeteta stavljamo u ruke stručnjaka. Žene koje će se prvi put ostvariti u ulozi majke dodatno su oprezne i tražiće savjet više, jer jednostavno nisu sigurne kakve ih sve promjene čekaju, a ne mogu znati unaprijed kako će njihovo tijelo reagovati na prisustvo još jednog života, koji intenzivno raste i razvija se. Uloga ljekara je da vodi računa o zdravlju bebe i buduće majke, ali i da po potrebi umiri i posavjetuje. Da bi svoju ulogu odigrao na najbolji način, ljekar mora raspolagati važnim informacijama o stanju ploda i to u što ranijem stadijumu trudnoće.

Jedini način da roditelji odahnu i dobiju potvrdu da njihova beba nema povjećan rizik od različitih aneuplodija, jeste da se podvrgnu prenatalnom testiranju. U slučaju VERACITY prenatalnog testa, ovaj termin “podvrgnu” zvuči prilično grubo i invazivno, budući da je za testiranje dovoljan samo mali uzorak venske krvi majke. Dakle, riječ je o neinvazivnom, preciznom i bezbjednom testu, koji u vrlo kratkom vremenskom periodu može dati rezultate i otkriti prisustvo ili odsustvo hromozomskih aneuplodija, u trudnoćama sa jednim djetetom ili blizanačkim trudnoćama. VERACITY test može utvrditi i pol bebe, a jedini u BiH daje mogućnost analize mikrodelecionih sindroma kod blizanačkih trudnoća.

Kako se obavlja VERACITY test?

Procedura je vrlo jednostavna. Ovaj test se može obaviti već od 10. sedmice trudnoće, a analizira se samo mali uzorak majčine krvi. Postupak vađenja krvi obavlja vaš ljekar ili medicinsko osoblje. Uzorak krvi se šalje u našu laboratoriju, a rezultati stižu na adresu vašeg ljekara već nakon 7 do 10 radnih dana. Vraćamo se na osnovnu ulogu ljekara tokom trajanja vaše trudnoće – da vodi računa o zdravlju ploda i majke i da pruži vrijedne savjete. Sve navedeno bi bilo nemoguće ukoliko ekspert ne raspolaže važnim informacijama o zdravstvenom stanju. Nakon što jasni rezultati prenatalnog testiranja stignu do vašeg ljekara, on ima uvid u stanje i može otkloniti svaku vašu sumnju ili vam obezbjediti savjetovanje. VERACITY je omiljen, kako kod trudnica, tako i kod ljekara. Efikasno i precizno testiranje (preciznost preko 99,9%) u ranom stadijumu trudnoće, omogućava stručnjaku da isplanira naredne korake u vođenju trudnoće, saopšti opcije i posavjetuje.

Zašto je VERACITY test najbolji izbor za trudnice i ljekare?

VERACITY test koristi sopstvenu tehnologiju ciljane analize sekvenci (TACS – Target Capture Sequences). Šta to znači? Targetiraju se i analiziraju samo oni hromozomi koji predstavljaju predmet interesovanja i to samo na onim dijelovima hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Test prevazilazi ograničenja trenutno dostupnih tehnologija prenatalnog testiranja, koristeći najnapredniju metodu dubokog očitavanja, odnosno vršeći provjeru regija i do 10 puta više od ostalih testova.

Proces nam je najlakše objasniti kroz primjer sa knjigom. Zamislite situaciju da vam neko da knjigu od 1000 stranica i rok od 24 sata da knjigu pročitate koliko god možete puta. Nakon toga slijedi propitivanje, te vas ispituju o podacima sa tačno određene stranice i pod određenim paragrafom (stranica broj 121/paragraf 3, stranica 492/paragraf 6, stranica 859/paragraf 9). U drugoj situaciji takođe ste dobili knjigu od 1000 stranica i opet imate rok od 24 časa, ali dobijate i napomenu da se jedini bitan sadržaj nalazi na određenim stranicama i pod određenim paragrafima (stranica broj 121/paragraf 3, stranica 492/paragraf 6, stranica 859/paragraf 9). Dakle, na raspolaganju vam je isti vremenski period da pokušate da isčitate svih hiljadu stranica, ili da se sve vrijeme fokusirate samo na sadržaj koji je bitan. Jasno je da druga situacija daje daleko povoljnije uslove. Mnogo je manja vjerovatnoća da ćete pogriješiti u analizi sadržaja, jer ste bili u mogućnosti da precizno i više puta prođete kroz bitan materijal. Na sličan način funkcioniše i VERACITY prenatalno testiranje. Test čita i analizira samo dijelove hromozoma koji su bitni, fokusirajući se na preciznost u regijama od značaja. Svoju pouzdanost VERACITY test duguje upravo ovoj metodi.

Tokom školovanja i specijalizacije, vaš ljekar je nebrojano puta u rukama držao knjige koje su brojale 1000 i više stranica. Međutim, tada nije imao izbor da se fokusira samo na određenu stranicu i određeni paragraf, jer je morao da stekne znanje i vještine koje bi mu u praksi omogućile da pomogne različitim pacijentima, sa različitim anamnezama. Razvojem tehnologije i implementacijom sofisticiranog testiranja, nastojimo da svima olakšamo posao. Zahvaljujući prenatalnom testiranju nove generacije, stručnjaci se fokusiraju isključivo na materijal koji je važan za konkretan slučaj. Na ovaj način se štedi vrijeme, a svaki minut je važan kada je u pitanju zdravlje vaše bebe.

Odluku o tome da li ćete obaviti prenatalno testiranje donosite sami. Biće to prva velika odluka koju donosite kada je zdravlje vašeg nerođenog djeteta u pitanju. Velike odluke je teško donijeti samostalno, pa je uvijek najbolje potražiti savjet stručnjaka. Vaš interes i interes vašeg ljekara su isti – pravovremeno i bezbjedno testiranje, koje nudi brze i precizne rezultate. Posavjetujte se sa svojim ljekarom i uložite u najbolju opciju za prenatalno testiranje – test koji već od 10. sedmice trudnoće može ukloniti sav stres i sumnju.