Za buduće roditelje

Šta je VERACITY? VERACITY je precizan, bezbjedan, pristupačan i brz neinvazivni prenatalni test za otkrivanje hromozomskih aneuploidija u trudnoćama sa jednim djetetom ili blizanačkim trudnoćama. Može se izvesti od 10. nedjelje trudnoće. Test je siguran za majku i bebu, jer je potreban samo mali uzorak majčine krvi. Senzitivnost i specifičnost VERACITY-a dokazani su u tri … Continue reading Za buduće roditelje