VERAgene prenatalni test – poziv budućim tatama!

3

Rizikujući da ćemo naići na prijekor brojnih trudnica, izjavićemo da je budućim tatama prilično teško da se pripreme za trudnoću i dolazak djeteta na svijet. Nikako ne želimo da umanjimo težinu psihičkog i fizičkog prilagođavanja kroz koje mora da prođe svaka buduća majka. Međutim, koliko god te promjene bile iscrpljujuće, one mjesecima unaprijed pripremaju trudnicu za dolazak bebe. S druge strane, budućim tatama dijete u stomaku može djelovati gotovo naučno-fantastično. Naravno, ako uhvati pravi trenutak, tata će uspjeti da osjeti pomjeranje bebe u maminom stomaku, ali se to nikako ne može uporediti sa osjećajem koji ima majka kada osjeti novi život u sebi. Budući očevi često imaju osjećaj da nedovoljno učestvuju u trudnoći, pa im bude teško i da se povežu sa djetetom. Dodatno, kod nas, nažalost, i dalje nije zaživeo koncept porodiljskog odsustva za novopečene tate, pa nerijetko osjećaju da su zakinuti i u prvim mjesecima bebinog života. Sve u svemu, buduće tate uglavnom imaju osjećaj da sede na suvozačkom mjestu tokom cijele trudnoće ili čak i prvim mjesecima djetetovog života.

Nemojte nas shvatiti pogrešno, buduće tate apsolutno ne želimo da prikažemo kao žrtve. Postoje brojni načini na koje otac može da se uključi u život djeteta, čak i pre nego što je ono ugledalo svjetlost dana. Jedan od načina na koje tata može učestvovati i doprinijeti dobijanju važnih informacija, jeste kroz genetsko prenatalno testiranje. Prenatalno testiranje do sada je uglavnom podrazumjevalo uzimanje uzorka venske krvi majke, a VERAgene je jedini prenatalni test u kome učestvuju i buduće tate!

VERAgene je prvi test na svijetu koji nudi rano otkrivanje 50 monogenskih bolesti, prije rođenja bebe. U pitanju su poremećaji koji su uzrokovani mutacijom u samo jednom genu. Mutacija može biti prisutna na jednom ili oba hromozoma, a bolesti koje nastaju kao posljedica mutacije mogu biti recesivne ili dominantne. Recesivne bolesti nastaju kao rezultat prisustva gena bolesti na oba naslijeđena roditeljska hromozoma. Vjerovatnoća da dijete naslijedi ovu bolesti je 25%, a da bude nosilac je 50%. Recesivne bolesti koje može otkriti VERAgene testiranje su, između ostalih, cistična fibroza, beta talasemija i anemija srpastih ćelija. Dominantne bolesti su uzrokovane prisustvom mutiranog gena na samo jednom od naslijeđenih roditeljskih hromozoma. Kod dominantnih bolesti, vjerovatnoća da dijete naslijedi bolest je 50%. Primjer bolesti koja se može utvrditi kroz VERAgene testiranje je Faktor V Leiden.

Mada su monogenske bolesti relativno rijetke u odnosu na bolesti koje se mogu javiti kasnije u životu (poput bolesti srca ili dijabetesa), prognoze mogu biti zaista zabrinjavajuće – loša klinička slika, mentalna retardacija, progresivno pogoršavanje simptoma, pa čak i smrt u prvim godinama, ili čak mjesecima života. VERAgene test obezbjeđuje rano otkrivanje monogenskih oboljenja, sasvim je bezbjedan i neinvazivan.

S obzirom na činjenicu da beba nasljeđuje po jedan hromozom od svakog roditelja, monogenski poremećaji se mogu naslijediti od majke, oca ili od oboje. Da bi rezultati testiranja bili što precizniji, potrebno je prikupiti DNK uzorak od oba roditelja. Za pristupanje VERAgene testiranju, potreban je uzorak krvi majke i bris obraza oca. Odabirom VERAgene prenatalnog testa, osiguravate najpreciznije i najobuhvatnije testiranje na 8 aneuplodija, 4 mikrodeleciona sindroma i 100 nasljednih bolesti.

Sem što može prepoznati mutaciju u određenom genu, VERAgene test ukazuje i na to da oba roditelja ravnopravno učestvuju u kreiranju genetičkog materijala djeteta. Iako ćemo nasljeđen genetčki materijal prokomentarisati tek ako primjetimo sličnost u liku ili ponašanju djeteta i roditelja, naslijeđe sa genetičke strane je mnogo kompleksnije. Zahvaljujući napretku tehnologije prenatalnog testiranja, danas smo u mogućnosti da detektujemo mutacije koje dolaze od jednog ili oba roditelja. Zahvaljujući uključivanju budućih tata u čitav proces, rezultati testiranja su mnogo precizniji i obuhvatniji.

Ne postoji roditelj koji ne želi najbolje za svoje dijete. Prenatalno testiranje oba roditelja znači da ništa ne prepuštate slučaju i da nema misterija kada je zdravlje vaše bebe u pitanju. Za kompletnu sliku zdravstvenog stanja vaše bebe, odaberite najkompletniji test koji se trenutno nalazi u ponudi.

Buduće tate, vrijeme je za akciju!