Trombofilija i trudnoća

Zašto je trombofilja značajna za trudnoću, porođaj i postporođajni period?

Za uspješan razvoj trudnoće neophodna je adekvatna placentna cirkulacija. Neadekvatna placentna perfuzija u stanjima koja prevazilaze fiziološki nivo koagulabilnosti dovodi do formiranja mikrotromboza i smanjuje mogućnost invazije trofoblasta. Kliničke manifestacije patoloških stanja kao što su restrikcija rasta ploda, intrauterina fetalna smrt, gubitak trudnoće drugog i trećeg trimestra, abrupcija placente i preeklamsija, kao i druge brojne komplikacije povezane sa urođenim tromboflijama, nadovezuju se na činjenicu da je placentna invazija bila ograničena kroz proces hiperkoagulabilnosti koji nadmašuje tolerantni nivo.

Koje su komplikacije trombofilije u trudnoći?

Komplikacije trombofilije u trudnoći najčešće dijelimo u odnosu na vremenski period, tj. vremensku osu u kojoj nastaju, i to na:

  • komplikacije kod majke i
  • komplikacije kod ploda.

U komplikacije trudnoće, nastale kao potencijalna posljedica postojanja urođene trombofilije, spadaju rani gubici trudnoće, ponovljeni gubitak trudnoće prvog trimestra, gubitak trudnoće drugog trimestra, preeklampsija, abrupcija placente, prevremeni porođaj, intrauterina smrt ploda (fetus mortus in utero – FMU), restrikcija fetalnog rasta, venski tromboembolizam, kao i tromboza dubokih vena.

Kako se liječi trombofilija kod trudnica?

Zavisno od tipova trombofilija, prilagođava se i terapija – kod nekih je dovoljna i folna kiselina, koja se i rutinski primjenjuje tokom trudnoće zbog drugih aspekata, a kod nekih je neophodno i uvođenje antikoagulantne terapije radi sprečavanja neželjenih ishoda, za šta postoje stručni podaci, među kojima je i moja doktorska disertacija, a koji pokazuju potencijalni benefit terapije prije svega niskomolekularnim heparinom (LMWH) na implantaciju i razvoj placente, kao i benefit na ishod trudnoće od strane LMWH u terapiji asistiranog začeća i prevencije ranog spontanog pobačaja.