Kome je namijenjen VERACITY test?

4

Svaki proizvod u koji se investira, mora pravdati svoju funkciju i namjenu. Ako proizvod ne ispunjava zacrtanu funkciju ili namjenu – ne ispunjava ni potrebe potrošača, niti zahtjeve tržišta. Kada je riječ o zdravlju, postajemo još oprezniji prilikom primjene medikamenata i različitih procedura. Preporuke i savjeti stručnjaka su uvijek dobrodošli, ali se često postavlja pitanje da li su određeni preparati, medikamenti, procedure ili testovi, zaista namijenjeni našim potrebama. U trudnoći je naša odgovornost poduplana, pa ćemo o funkciji i namjeni proizvoda dobro porazmisliti. Kome je, zapravo, namijenjen prenatalni test?

Svaka trudnoća, bez obzira na porodičnu anamnezu budućih roditelja, sa sobom nosi određene rizike. Niko, nažalost, nije imun na pojavu hromozomskih aberacija, koje se pojavljuju kao greška u kopiranju genetičkog materijala. Savremeni prenatalni test će, uz visok stepen preciznosti i pouzdanosti, pokazati mogućnost postojanja određenih hromozomskih abnormalnosti. U slučaju VERACITY testa, rezultati mogu upućivati na postojanje autozomnih aneuploidija, aneuploidija polnih hromozoma, kao i mikrodelecija, čak i za blizanačke trudnoće. U pitanju je prenatalni test najnovije generacije, koji je bezbjedan, tačan, brz i pouzdan. Cilj prenatalnog testiranja jeste da se na vrijeme uoče moguće aberacije, kako bi se preduzeli dalji koraci. Dakle, prenatalni test se preporučuje svakoj trudnici koja želi sigurnu i bezbjednu trudnoću.

Ako je sa majkom i bebom sve u redu, zašto da se podvrgavamo bilo kakvom testiranju? Čak i ako se majka savršeno dobro osjeća u prvom trimestru (VERACITY test je moguće uraditi već od desete sedmice trudnoće), to, nažalost, ne znači da je sa plodom sve u najboljem redu. Hromozomske abnormalnosti nastaju u vrlo ranoj trudnoći, prilikom diobe ćelija, i ne mogu se otkriti ni ultrazvučnim pregledom, niti klasičnim testiranjem krvi. Zato je prenatalno testiranje vrlo bitan i nezamjenjiv segment prenatalne njege. Daljim razmatranjem, uočićemo da termin “podvrgnuti se testiranju” zvuči nekako grubo kada govorimo o prenatalnom testiranju. Naime, za uspješno testiranje dovoljno je uzeti samo mali uzorak venske krvi majke – samim tim, riječ je o neinvazivnoj proceduri, koja je potpuno bezbjedna i po majku i po dijete. Razumljivo je da budući roditelji osjećaju strijepnju prije obavljanja određenih procedura, ali je zadatak prenatalnog testa upravo da taj strah otkloni i informiše nas o stanju ploda.

Budući da je u pitanju neinvazivna, bezbjedna i pouzdana metoda, prenatalno testiranje se preporučuje u svim trudnoćama: jednopolne, blizanačke i trudnoće začete vantjelesnom oplodnjom (IVF). Posebno se preporučuje u slučajevima lošeg nalaza dabl i/ili tripl testa, opterećene porodične anamneze, trudnicama starijim od 35 godina, trudnicama koje su začele vantjelesnom oplodnjom, trudnicama sa istorijom spontanih pobačaja. Kod najčešće dijagnostikovanih autozomnih aneuploidija (trizomije 13, 18, 21), uočeno je povećanje rizika od pojave abnormalnosti srazmjerno porastu majčinih godina. Stoga je prenatalno testiranje za majke starije od 35 godina, uvijek preporučljivo. Opterećena porodična anamneza jednog ili oba roditelja, može upozoriti na povećane rizike od nastanka određenih sindroma. Slična je priča sa trudnoćama koje se smatraju rizičnim, jer nastaju nakon niza spontanih pobačaja ili su rezultat začeća vantjelesnom oplodnjom, uslijed liječenja neplodnosti ili postojanja ranijih zdravstvenih problema. Ovakve okolnosti, naravno, ne garantuju da će do problema zaista i doći, nego samo predstavljaju alarm da je potrebno preduzeti dodatne mjere predostrožnosti. S druge strane, čista porodična anamneza, uredna trudnoća i uredni nalazi dabl i tripl testa, nisu garancija da će rezultati testa pokazati odsustvo hromozomskih abnormalnosti. Svaka trudnoća prolazi kroz svojevrsnu “genetičku lutriju”, pa se zato rizične grupe trudnica ističu, ali se prenatalni test uvijek preporučuje svakoj trudnici.

Zašto baš VERACITY test? VERACITY test koristi sopstvenu patentiranu tehnologiju ciljane analize sekvenci (TACS – Target Capture Sequences). Targetiraju se i analiziraju samo oni hromozomi koji predstavljaju predmet interesovanja i to samo na onim dijelovima hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Baš ti dijelovi su iščitani u prosjeku 400 puta. Time se postiže najveća dubina čitanja, što je ujedno i najveća prednost ovog testa. Pored toga, VERACITY test se vrši na osnovu uzorka male količine venske krvi majke, što znači da je sasvim bezbjedan. Veoma je precizan – preciznost u detekciji fetalne trizomije je preko 99,9%. Test se može uraditi već od desete sedmice trudnoće. Validiran je od strane tri međunarodne institucije i jedini je test u BiH koji ima mogućnost analize mikrodelecionih sindroma kod blizanačkih trudnoća.

Funkcija kvalitetnog i sofisticiranog prenatalnog testa je da na vrijeme otkrije mogućnost postojanja hromozomskih abnormalnost, te da u ranoj trudnoći otkrije i pol bebe. Prenatalni test namijenjen je svakoj trudnici koja nije spremna da rizikuje i koja želi bezbjednu i sigurnu trudnoću od samog starta. Funkcija i namjena proizvoda i procedure potpuno su jasni, a ulaganje u prenatalni test predstavlja investiciju u miran san danas i bezbrižnu budućnost. Roditelji sami odlučuju da li će uložiti u prenatalno testiranje i koji prenatalni test će izabrati. Senzitivnost i specifičnost VERACITY testa dokazana je u tri kliničke studije i kroz bezbroj ozarenih osmjeha budućih roditelja.