Kako se izvodi VERACITY test?

5

Tokom trudnoće se trudimo da izbjegavamo sve procedure koje nisu prijeko potrebne. Posebno zaziremo od invazivnih intervencija, koje bi mogle ugroziti zdravlje majke i bebe, ili čak dovesti do prijevremenog porođaja ili pobačaja. Međutim, neinformisanost i nedovoljna upućenost ponekad mogu postati kamen spoticanja – pa ćemo, željeći da zaštitimo nerođeno dijete, propustiti priliku da sebi i djetetu učinimo najveću uslugu. Samo spominjanje prenatalnog testiranja ponekad, neopravdano, sa sobom donosi tjeskobu, posebno kod prvorotki. Priče o dijagnostičkim procedurama koje zahtjevaju insertiranje igle u posteljicu, umiju da izazovu jezu. Zato je veoma važno razgraničiti invazivne od neinvazivnih procedura, pa s pravom postavljamo pitanje: kako se obavlja prenatalni test?

Mada se prenatalni testovi u svijetu koriste već desetak godina, na našem podneblju se primjenjuju tek odnedavno. Iz tog razloga nas ne može ni iznenaditi činjenica da većina nije potpuno upućena u cio proces prenatalnog testiranja. Traženje informacija na pravom mjestu je svakako dobar početak. Prvi korak prenatalnog testiranja jeste prikupljanje uzoraka. Za sprovođenje VERACITY testa, neophodno je prikupiti jednu epruvetu majčine venske krvi. Vađenje krvi će obaviti vaš ljekar ili medicincko osoblje. Dalje se uzorak šalje u našu laboratoriju, gdje se obavlja testiranje.

Prenatalni testovi su precizniji od drugih skrining testova, a pored toga su i potpuno neinvazivni. Podrazumijevaju upotrebu sofisticiranih metoda sekvencioniranja gena, te bioinformatičku analizu rezultata. VERACITY prenatalni test koristi sopstvenu patentiranu tehnologiju ciljane analize sekvenci, što znači da se analiziraju određeni hromozomi i to samo dijelovi tih hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Dijelovi hromozoma se čitaju u prosjeku 400 puta, što je 10 puta više od drugih testova. Procesom dubinskog čitanja se postiže vrhunska preciznost i pouzdanost procedure, a kompletno testiranje usmjereno je na prikupljanje zaista bitnih informacija. Rezultati testiranja u veoma kratkom roku stižu ponovo do vašeg ljekara. Ljekar će protumačiti precizno formulisane izvještaje, pa će na osnovu zaprimljenih podataka informisati buduće roditelje. Ako rezultati pokažu mogućnost postojanja hromozomskih abnormalnosti, ljekar će posavjetovati roditelje o mogućim opcijama i koracima koji slijede, a uključuju dijagnostiku, te ih može uputiti i na konsultaciju sa genetičarem. Dakle, cio proces je onoliko bolan koliko je bolan postupak vađenja krvi, a metoda je potpuno neinvazivna, što znači da je sasvim sigurna i bezbjedna i za majku i za bebu.

Veoma je važno ostati u kontaktu sa ljekarom koji vodi trudnoću – od momenta prikupljanja uzoraka, pa sve do trenutka kada stignu rezultati. Ljekar u kojeg imate povjerenja će znati kako da protumači rezultate i kako da vam rezultate saopšti i uputi vas u dalje korake.

Istina je da pojedine invazivne dijagnostičke procedure, kao što su amniocenteza i biopsija horionskih čupica, sa sobom nose povećan rizik od pobačaja. Međutim, prenatalno testiranje je potpuno neinvazivna metoda, jer se prikupljanje uzoraka svodi isključivo na uzimanje majčine krvi i dalje sekvencioniranje slobodno-cirkulišuće fetalne DNK (cffDNA), koja se u manjem procentu detektuje u majčinoj krvi već od pete sedmice trudnoće. VERACITY test je moguće uraditi već od desete sedmice trudnoće. Dijete ni u jednom trenutku neće osjetiti da se vrši prikupljanje uzoraka, niti će procedura ostaviti bilo kakve posljedice na rast i razvoj ploda. Istina je i da pojedine neinvazivne metode, poput dabl i tripl testa, bezbjednost i sigurnost postupka plaćaju niskim stepenom pouzdanosti i preciznosti. Međutim, prenatalni test ni ovdje neće razočarati. Naime, VERACITY prenatalni test ostvaruje preciznost u detekciji fetalne trizomije od 99,9%, a validiran je od strane tri međunarodne institucije i to na stotinama uzoraka

Nakon informisanja o cijelom procesu prikupljanja uzoraka, testiranja i tumačenja rezultata, važno je da prenatalno testiranje prepustite timu u koji imate povjerenja. Premium Genetics se od prvog dana trudi da u našu zemlju donese najsavremenije testove iz cijelog svijeta, kako bi najnaprednija tehnologija bila dostupna i našim trudnicama. Ponosni smo zastupnici svetski poznate kompanije NIPD Genetics, koja okuplja eminentne stručnjake. Kada je u pitanju VERACITY test, nudimo tri opcije: VERACITY BASIC, VERACITY PLUS i VERACITY PREMIUM. Postupak prikupljanja uzoraka je uvijek isti, a razlika se tiče obimnosti testiranja i opširnosti informacija dostavljenih u izvještaju. Sve trudnice koje se odluče za VERACITY prenatalni test, ostvaruju značajan popust na čuvanje matičnih ćelija u banci Future Health.

Što se tiče vašeg angažmana u procesu prenatalnog testiranja, on se svodi isključivo na dobrovoljno davanje uzoraka krvi. Sve ostalo je u rukama eksperata, koji će se pobrinuti da rezultati budu precizni i pouzdani i da blagovremeno stignu do vas i vašeg ljekara. Strah i nepovjerljivost zaista možete ostaviti za sobom, jer nam je svima u cilju da buduće mame kroz trudnoću prođu bez stresa. Naša misija je da savremenu tehnologiju iz oblasti zdravstva, priuštimo i trudnicama u BiH. Vaše je samo da nas kontaktirate i da izaberete jednu od opcija koje vam nudi VERACITY test.