Cord Blood Banking

Future Health BioBank

Porodična banka sa pogonima
u Engleskoj i Švajcarskoj

Šta su matične ćelije?
Maticne-celije-PG-5
Funkcije matičnih ćelija

One imaju specijalan zadatak da poprave oštećenja izazvana bolestima, povredama i svakodnevnim životnim aktivnostima. Na taj način konstantno obnavljaju organizam snabdijevajući ga novim ćelijama, čime održavaju naše zdravlje i sprečavaju preveremeno starenje.

Mogu da se razviju u bilo koji od 220 različitih ćelijskih tipova koji izgrađuju ljudski organizam.

Tipovi matičnih ćelija
Embrionalne

Embrionalne

Dobijaju se iz embriona starosti 3-5 dana.
Prilikom njihovog prikupljanja uništava se embrion
Njihova upotreba iz etičkih razloga nije dozvoljena.

Adultne

Adultne (odrasle)

To su ćelije odraslog organizma i tu spadaju matične ćelije iz krvi i tkiva pupčanika.
Procedura njihovog prikupljana na samom rođenju je bezbjedna.
Njihova upotreba je dozvoljena i danas su predmet interesovanja mnogih naučnika zbog izrazitog regenerativnog potencijala i drugih odlika koje posjeduju.

Najvažniji izvori hematopoetskih matičnih ćelija u organizmu
Najvažniji izvori hematopoetskih matičnih ćelija u organizmu
Glavne karakteristike matičnih ćelija iz krvi pupčanika
Glavne karakteristike matičnih ćelija iz krvi pupčanika

Ko može da koristi matične ćelije iz krvi pupčanika?

Zašto baš matične ćelije iz krvi pupčanika?

Krv pupčanika sadrži hematopoetske matične ćelije koje su po svojim osobinama jedinstvene.

Nekada se prilika za njihovo prikupljanje pruža samo jednom u životu.

Nakon brojnih istraživanja, naučnici su pronašli način da metodom krioprezervacije sačuvaju vitalnost tako važnih ćelija i zaštite ih od uticaja spoljašnje sredine.

Terapije u kliničkoj upotrebi

Više od 38.000 transplantacija je obavljeno u svijetu.
Više od 4.000 kliničkih ispitivanja se radi, kako bi se povećao broj oboljenja koja mogu da se liječe matičnim ćelijama.

Trenutna dostignuća kliničkih studija u liječenju matičnim ćelijama su ohrabrujuća

Ispitivanja su pokazala odličan terapijski odgovor

Prva transplantacija

Gluckman i saradnici su 1988. godine izveli prvu transplantaciju matičnih ćelija iz krvi pupčanika kod dječaka sa Fankonijevom anemijom u bolnici „Sent“ u Parizu. Davalac je bila njegova HLA podudarna sestra.

Lečenje matičnim ćelijama u Srbiji

Prof. dr Dušan Marić, specijalista ortopedije i dečije hirurgije

Prof. dr Bela Balint, hematolog, VMA, Beograd

Postupak uzimanja matičnih ćelija iz krvi pupčanika

Uzorci koji se čuvaju mogu biti od velike važnosti za cijelu porodicu,
za dijete od koga su uzete, ali takođe i za njegovu braću, sestre i roditelje.

Zašto se odlučiti za Future Health Biobank?

Jedina banka matičnih ćelija koja ima dvije laboratorije

IZBOR JE VAŠ!

Nottingham
Velika Britanija

Châtel-Saint-Denis
Švajcarska

Zašto je važno izdvajanje matičnih ćelija
Mi čuvamo šta?

Čuvamo sve što je vrijedno za liječenje

Embrionalne

sve vrste leukocita koje imaju dokazanu terapijsku vrednost – CD34+ limfociti, CD45+ limfociti, mala količina mezenhimalnih ćelija. Podeljene na 2 dijela: 80% i 20%.

Krvna plazma

Proteini krvne plazme imaju dokazanu ulogu u liječenju kognitivnih poremećaja (pamćenje, mišljenje).

Crvena krvna zrnca (eritrociti)

izdvajaju se! Njihova primjena dovodi do oštećenja bubrega.

3 posebna odeljka krvi pupčanika

za dodatna ispitivanja npr. HLA tipizacija kako bi se utvrdila podudarnost između donora i pacijenta.

Vi ste nama važni

Klijenti Future Health banke matičnih ćelija uz standardnu ponudu dobijaju 10.000 eura finansijske podrške u slučaju potrebe za korišćenjem matičnih ćelija.

Future Health biobank će u slučaju potrebe za svoje klijente transportovati uzorak do bilo koje klinike na svijetu potpuno besplatno. Serološka ispitivanja krvi majke analiziraju se o trošku Futute Health Biobank/pacijent ne mora raditi analizu u Crnoj Gori.

Procedura izdvajanje matičnih ćelija

Naš stučni tim daće vam detaljne informacije tokom tudnoće

 

Porođaj

Analiza i obrada uzorka u Future Health Biobank

Plaćanje

Sertifikat

Potraživanje uzorka po potrebi

Procedura izdvajanje matičnih ćelija

Naš stučni tim daće vam detaljne informacije tokom tudnoće

Porođaj

Analiza i obrada uzorka u Future Health Biobank

Plaćanje

Sertifikat

Potraživanje uzorka po potrebi

Future Health banka sa najviše akreditacija na svijetu!

HTA – Human Tissue Authority

Future Health Biobank 1. septembra 2006. godine postaje prva banka pupčane krvi koja je licencirana od strane Uprave za ljudska tkiva (HTA).

AABB – American Association of Blood Banks

Future Health Biobank dobija AABB akreditaciju 2016. godine, obavezujući se na osiguranje visokog kvaliteta tokom kompletnog rada.

ISOCERTIFICATION – International Standards Institute

Definiše standarde vezane za obim nabavke, skladištenje, testiranje, obradu, uvoz, izvoz, distribuciju i odlaganje matičnih ćelija.

MHRAauthorization – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Agencija za regulaciju medicinskih procedura i zdravstvenih proizvoda vrši kontrolu kvaliteta i rada Future Health Biobanke, čime joj je odobrena djelatnost sakupljanja i testiranja krvi i komponenti krvi

OFSPlicence – Federal Office of Public Health

Future Health Biobanka u decembru 2013. godine dobija dozvolu Saveznog ureda za javno
zdravlje za uvoz, izvoz i skladištenje matičnih ćelija iz krvi pupčanika

GMPcertification – Good Manufacturing Practice

Prema smjernicama dobre proizvodne prakse Future Health Biobanka dobija sertifikat za proizvodnju proizvoda za ćelijsku terapiju za autolognu i alogenu upotrebu

„Ukoliko se potencijal svih istraživanja na polju matičnih ćelija ostvari to će zapravo značiti kraj patnje miliona ljudi. Neće postojati čovjek koji neće imati koristi od matičnih ćelija ili koji neće znati nekog ko je imao korist od njih.“

„Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa“

Artur Šopenhauer

Krio 20 godina

Standardna cijena

1890€

Klijenti koji su uradili Premium Genetics prenatalni test

1690€

+ poklon 5 godina krioprezervacije

Krio 25 godina

Standardna cijena

2090€

Klijenti koji su uradili Premium Genetics prenatalni test

1890€

+ poklon 10 godina krioprezervacije

Specijalna ponuda

+

KRIO 20 PREMIUM

20 godina čuvanja matičnih ćelija

+ Baby s Health

neonatalni skrining test

2090€

KRIO 25 PREMIUM

25 godina čuvanja matičnih ćelija

+ Baby s Health

neonatalni skrining test

2290€

KRIO 50 PREMIUM

50 godina čuvanja matičnih ćelija

+ Baby s Health

neonatalni skrining test

2490€

Više o skriningu za novorođenčad pročitajte OVDE

Naš stručni tim je tu za sva Vaša pitanja

Telefon:
069 083 000 

Email:
info@premiumgenetics.me

Adrese:
Ulica Baku 84, Podgorica